EFT bij angst en stress

EFT betekent Emotional Freedom Techniques. De woorden spreken voor zich: EFT is een methode om je emotioneel vrijer te voelen.

EFT werkt bij alle problemen waar stress en angst een rol spelen. EFT zorgt ervoor dat angstige, stressvolle gebeurtenissen uit het verleden geen negatieve invloed meer hebben op je beleving en gedrag in het hier en nu. Met deze speciale techniek kun je zowel emotionele problemen als lichamelijke klachten aanpakken. EFT werkt bijvoorbeeld bij fobieën, angststoornissen, depressie, presentatieangst, faalangst, trauma’s, PTSS, pesten, stressklachten, eetstoornissen, verslavingen maar ook bij rugpijn, hoofdpijn en migraine, andere pijnklachten, allergieën en nog veel meer.

 

‘Er is niets aan de hand, je hoeft niet bang te zijn’

Hoe vaak heb je deze boodschap gehoord, als kind, of als volwassene. En je weet als je bang bent heeft zo’n mededeling geen zin, het helpt je niet, sterker nog; je wordt er niet rustiger door. Zelf heb ik gemerkt dat stress en angst (patronen) onbewust een veel grotere rol spelen in het dagelijkse leven dan ik me bewust was.

Angst is niet rationeel, dus kan je het ook niet uitzetten met je verstand (ratio), maar wel door het lichaam. 

Ratio heeft er op zo’n moment niet mee te maken omdat het grootste deel van onze reacties niet voorkomt uit het bewuste deel van ons brein.

Maar 5% van je gedrag wordt bepaald door je bewuste verstand en de rest, dus 95% komt voort uit het onderbewuste. Daarbij is je onderbewuste ook nog eens razendsnel, een miljoen keer sneller dan je bewuste brein. Ons onderbewuste is een soort databank van informatie, opgeslagen ervaringen en conclusies die het ooit heeft getrokken. 

Op het moment dat je in een nieuwe situatie komt die ook maar een beetje lijkt op een eerdere angstige situatie, herkent je brein dat meteen (er is een soort rookmelder in de amygdala (een deel van de hersenen die situaties scant en direct reageert op “gevaar”). Het komt voor de zekerheid in paraatheid om te kunnen vluchten of te vechten. Op zo’n moment gaan je hartslag en ademhaling sneller, het bloed gaat naar je grote spieren zodat je bijvoorbeeld hard weg kan rennen, je kan wat duizelig worden en pijn in je buik krijgen. Oftewel je lichaam reageert heel snel op “gevaar”. Je bewuste brein snapt wel dat het op dat moment niet nodig is, maar is op zo’n moment niet de baas. Met geruststelling alleen bereik je dus niet zoveel op zo’n moment omdat het lichaam al heel snel, autonoom reageert. Daarom kan je het probleem ook beter via het lichaam aanpakken. En dat is dus precies wat je met EFT doet.

 

De Methode

EFT doe je aangekleed, zittend op een stoel.

Je klopt met een of twee vingers zachtjes op de uiteinden van bepaalde meridianen op het hoofd, gezicht en bovenlichaam terwijl je tegelijkertijd focust op een traumatische ervaring, zo koppel je de stressreactie die zich in je lichaam manifesteert los van de traumatische herinnering die deze heeft veroorzaakt. Het gevolg is dat de stressrespons uitdooft. Na de behandeling is de traumatische ervaring een neutrale herinnering geworden. In een EFT-sessie neutraliseren we dus de emotionele lading die is ontstaan waardoor er een blijvende ontspanning en rust ontstaat. 

Op de goede manier toegepast, geeft EFT een definitief resultaat en komt de klacht niet meer terug. 

Hoeveel EFT-behandelingen daarvoor nodig zijn, is afhankelijk van de ernst van je klacht en daarover is van tevoren geen uitspraak over te doen. Na afloop van het eerste consult, kun je zelf al het basisprotocol toepassen.

 EFT heeft 2 werkvormen, te weten Gold Standard EFT ook wel kloppen of ‘tapping’ genoemd en Optimal EFT, de meditatieve vorm. Je kan beide vormen toepassen.

 Optimal EFT is een meditatieve vorm van EFT waarbij je de Unseen Therapist inzet. Zij is je “innerlijke spirituele heler”, de ultieme heler die altijd aanwezig is. Als je leert hoe je haar kan inzetten, zal je ontdekken dat het resultaat net zo krachtig is als bij Gold Standard EFT.

EFT pakt de oorzaak aan

EFT kijkt naar de oorzaak van je klachten. Net als bij lichamelijke problemen, is emotionele stress de oorzaak van alle psychische klachten. Als je psychische klachten hebt, of dat nu angsten, depressie, laag zelfbeeld, faalangst, fobieën of burn-out zijn, dan zijn dat ‘aangeleerde ’reacties op omstandigheden zoals nare ervaringen eerder in je leven. En die reacties komen niet zomaar uit de lucht vallen. Die heb je in de loop van je leven aangeleerd door de feitelijke omstandigheden en gebeurtenissen in jouw leven. Eenmaal aangeleerd, worden het onbewust ingeregelde reactiepatronen die je niet vanzelf uit kan zetten, ook al weet je hoe ze ontstaan zijn. Als je die als volwassen persoon nog steeds toepast in je leven kan dat je in de weg zitten. Dan voelt het alsof je geen keuze hebt en kan het zijn dat je gaat aanpassen, afleiden, verdoven of vermijden.

Veel mensen volgen therapie waardoor ze wel snappen hoe hun klachten ontstaan zijn, maar ze hebben er nog steeds last van. Dat komt omdat een stresspatroon onbewust aangaat, het zit ingesleten in je systeem en wordt aangestuurd door je onderbewuste. En dat hoeft echt niet! Met EFT kijk je niet alleen naar de oorzaak maar ga je de emotionele stressvolle situaties en momenten, die ten grondslag liggen aan je stresspatronen, echt oplossen. Zo pak je psychische klachten zoals angst, stress, stressgedachten en negatieve overtuigingen echt aan.

Het mooie is:
EFT werkt voor iedereen! Iedereen kan het leren toepassen.

Let wel: de methode is geen Quick-fix. Je kan je voorstellen dat vooral hardnekkige stresspatronen om wat meer begeleiding vragen.

Wat is stress?

Stress is een normale, fysiologische reactie van het lichaam. Het wordt geregeld door het sympathische deel van je zenuwstelsel. In ieder situatie die je als bedreigend of gevaarlijk ervaart, reageert je lichaam met de vecht-vlucht-of verstarreactie. Deze reactie wordt ingezet door de Amygdala (een deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden). De veranderingen in je lichaam zorgen ervoor dat je kunt vluchten of vechten. En als die allebei niet meer werken, dan verstar je (waardoor je niets meer voelt). Dit is de zogenaamde vlucht-, vecht-, verstarreactie van het lichaam. Deze reactie is in de evolutie ontstaan bij alle zoogdieren om bij een aanval de kans op overleving te vergroten. Alle functies, die je lichaam niet direct nodig heeft om te overleven, worden op een spannend moment uitgeschakeld of op een zeer laag pitje gezet. Je bent dan alleen maar bezig met overleven.

De volgende symptomen kan je op zo’n moment in allerlei combinaties en gradaties ervaren: Hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, zweten, trillen, naar gevoel in je buik, misselijkheid. Dit is een normale fysiologische reactie van het lichaam om je in staat te stellen te vlechten of te vluchten. Ook de verstarreactie is in de evolutie ontstaan om je kans op overleving te vergroten. Bij dieren is dat goed te zien: als het nodig is, vallen ze “als dood’ neer. Het roofdier verliest zo zijn interesse in het “dode dier en laat het liggen. Het prooidier krijgt zo de kans om alsnog op te staan en te vluchten. Deze dieren vertonen vaak eerst een heftige reactie van heftig trillen en schokken (ontlading). Na deze ontlading kan het pas weer opstaan en verder. Bij mensen werkt dit principe net zoals bij dieren. Als je de vecht-vlucht of verstarreactie afmaakt of goed ontlaadt, dan is er niets aan de hand.

Maar als je de vecht-vlucht of verstarreactie niet goed afmaakt en deze niet ontlaadt, dan blijft je stresssysteem op scherp staan. Als de ontlading niet op een goede manier plaats kan vinden, blijft de stressreactie gedeeltelijk aan of is heel makkelijk te ‘triggeren’. Dit gebeurt bij ons mensen vaker dan ons lief is, omdat wij allerlei gedragsregels hebben die maken dat we die reactie afbreken of onderdrukken. Dat doen we bijvoorbeeld om sociaal gewenst gedrag te vertonen, of om beroepsmatig te kunnen handelen, in plaats van de natuurlijke reactie te volgen, namelijk maken dat je wegkomt als het gevaarlijk is.

En dan is er nog een mechanisme aan het werk: De traumatische gebeurtenis wordt samen met de stressverschijnselen waarmee je de (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt ook in je lange termijn geheugen opgeslagen, het wordt onthouden voor de toekomst, als een situatie (gedeeltelijk) lijkt op wat je al meegemaakt hebt, gaat meteen je stressreactie aan.

Dit is de stresskoppeling waar je last van blijft houden. Als je in het hier en nu wordt getriggerd doordat iets je (meestal onbewust) herinnert aan wat er in het verleden is gebeurd, gaat de stressreactie weer aan en heb je weer de stresssymptomen die hierboven beschreven zijn. Acute stress is geen enkel probleem. Het wordt pas lastig als acute stress over gaat in chronische stress. Dan kan je lichaam niet goed herstellen en genezen.

Uit onderzoek blijkt dat de eerste 6-7 jaren van je leven heel bepalend zijn voor hoe en wanneer je op stress reageert in je leven. In die periode worden de belangrijkste stress-patronen aangelegd voor later.

Chronische stresssituaties kunnen op deze manier uiteindelijk tot allerlei klachten leiden. Daarom is het belangrijk om te achterhalen waar jij stress van krijgt of hebt en die stresspatronen zoveel mogelijk aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief

Wat is angst?

Angst is een belangrijk thema in het leven van veel mensen. Iedereen heeft last van angsten. De een wat meer dan de ander. Maar… we hebben allemaal last van onbewuste angsten. Angst om in het openbaar te spreken, angst voor een examen, angst dat er iets mis zal gaan, angst om ziek te worden, angst voor verlies, angst om fouten te maken, angst voor muizen, angst om niet serieus genomen te worden, angst om afgewezen te worden, angst voor eenzaamheid, angst om niet te voldoen, angst voor schaarste. Angst voor de angst

Soms zijn het sluimerende angsten, omdat die angsten een soort van onder water verborgen op de loer liggen. Die angsten kunnen je emoties, je gedrag en je gewoonten behoorlijk beïnvloeden.

De reden van angst
Angst is een emotie die ontstaat als reactie op een waargenomen bedreiging. Het kan zowel een fysieke als een psychologische reactie zijn en kan variëren in intensiteit en duur. Er zijn veel verschillende redenen dat iemand angst ervaart. Je ziet een leeuw, je hoort onweer, er is iemand in je buurt die agressief is, etc. Angst heeft een functie en daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen angsten die je beschermen en angsten die je tegenhouden. 

Beschermend tegen echte gevaren
Angst kan zowel beschermend als belemmerend zijn. Aan de ene kant kan angst beschermend zijn omdat het je kan waarschuwen voor gevaarlijke situaties en je helpen om voorzichtig te zijn. Bijvoorbeeld als je bang bent om in een auto te rijden kan het je helpen om meer alert te zijn op de weg en verkeersregels beter te volgen, waardoor je hopelijk veiliger rijdt. Zo kan angst je dus beschermen tegen risico’s en je helpen om beter te functioneren in situaties waarin er potentiële gevaren zijn.

Belemmerend in je kansen
Aan de andere kant kan angst ook belemmerend zijn, vooral als het overmatig of irrationeel is. Bijvoorbeeld als je bang bent om te spreken in het openbaar. Het kan je ervan weerhouden om kansen te grijpen. In zo’n situatie zal angst je beperken en je ervan weerhouden om succesvol te zijn. 

Herken de signalen
Het is dus belangrijk om te leren hoe je op een gezonde manier met angst om kunt gaan, zodat die angst precies datgene doet wat je nodig hebt. Beschermen waar nodig, maar niet belemmeren waar je door de angst heen moet breken. Angst kan verschillende signalen geven die kunnen wijzen op belemmering. 

Hieronder vind je enkele veelvoorkomende signalen van angst die je belemmeren:

Vermijding

Als je merkt dat je bepaalde situaties of activiteiten vermijdt, omdat je bang bent, kan dit wijzen op belemmering door angst. Bijvoorbeeld als je altijd weigert om te vliegen, omdat je bang bent om neer te storten, dan kan dit je beperken in het ervaren van nieuwe plaatsen.

Fysieke symptomen

Angst kan zich manifesteren in fysieke symptomen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, hartkloppingen of kortademigheid. Als deze symptomen je regelmatig belemmeren in je dagelijkse activiteiten kan dit wijzen op belemmering door angst.

Negatieve gedachten

Als je merkt dat je vaak negatieve gedachten hebt over jezelf, anderen of de toekomst, kan dit wijzen op belemmering door angst. Bijvoorbeeld als je vaak denkt dat je niet goed genoeg bent om een nieuwe uitdaging aan te gaan, dan kan dit je beperken in het nemen van stappen om te groeien en te ontwikkelen.

Verhoogde spanning

Angst kan leiden tot verhoogde spanning en stress in het lichaam. Dit kan zich uiten in gespannen spieren, een gevoel van onrust of een verhoogde hartslag. Als deze symptomen je dagelijkse activiteiten belemmeren, kan dit wijzen op belemmering door angst.

Verminderd functioneren

Als je merkt dat je niet meer in staat bent om je dagelijkse activiteiten uit te voeren, omdat je bang bent, kan dit wijzen op belemmering door angst. Bijvoorbeeld als je niet meer naar je werk kunt gaan, omdat je bang bent om de trein te nemen, dan kan dit je beperken in het verdienen van geld en sociale interacties.

EFT voor jongeren

Soms loopt het leven (even) niet zoals je graag zou willen. Misschien merk je dat dingen jou meer moeite kosten dan leeftijdsgenoten, ervaar je problemen op school, met vrienden, thuis of op de sportclub. Je voelt je wellicht somber of bang, hebt moeite om je te concentreren of je bent onzeker over jezelf. Samen met jou en je ouder(s) kijken we naar jouw situatie en hoe we jou kunnen helpen bij jouw hulpvraag

   

Heb jij last van?

  • Trauma gerelateerde klachten
  • Hoog gevoeligheid
  • Angst en onzekerheid
  • Laag zelfbeeld
  • Onzekerheid en piekeren
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten (SOLK)
  • Ziekte of somatische aandoening 
  • Overspannenheid en stress
  • Sociaal-emotionele problematiek